Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Trưởng phòng Điều phối Sale

01 TP. Hồ Chí Minh 30/11/2020

Phó Trại Gà

01 Đồng Nai 30/11/2020

Giám đốc Kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh 30/11/2020

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

01 Long An

Nhân viên Kỹ thuật Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 30/11/2020

Nhân viên Trade Marketing

01 TP. Hồ Chí Minh 30/11/2020

Nhân viên Khối Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 31/12/2020