THỤ TINH NHÂN TẠO AN TOÀN CHO HEO NÁI VÀ HEO CON

Q trình thụ tinh nhân tạo cho nái để cho năng suất tốt nhất luôn là mong ước của rất nhiều trang trại chăn nuôi. Có rất nhiều yếu tố tác động đến quá trình thụ tinh nhân tạo và đậu thai của nái. Để tránh xảy ra những bất lợi sau này cho heo nái và heo con, chúng ta cần lưu ý một số điều khi thực hiện quy trình.