English

SG 1000 THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO TỪ CAI SỮA - XUẤT CHUỒNG

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   42
 Ẩm độ (max %)  13
 Ca (min-max %)  3.0 - 5.0
 P (min%)  1.2 - 4.0
 Xơ (max %)  7
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.700
 Lysine tổng số ( min %)  3
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  1.1
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Sử dụng cho heo thịt sau cai sữa đến xuất chuồng.
  • Bảo quản nơi khô ráo , mát , tránh ánh sáng trực tiếp.