English

SG 1000 THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO TỪ CAI SỮA - XUẤT CHUỒNG

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   42%
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.700

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Sử dụng cho heo thịt sau cai sữa đến xuất chuồng.
  • Bảo quản nơi khô ráo , mát , tránh ánh sáng trực tiếp.