BG 1300 Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa - xuất chuồng

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   48
 Ẩm độ (max %)
 13
 Ca (min-max %)  3 - 4
 P (min%)  1.8
 Muối (min-max %)  2 - 3.5
 Xơ (max %)  3
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.600
 Hooc môn  Không có
 Lysine tổng số ( min %)  3,6
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  1,4
 Hormone  Không có
   Giai đoạn
 Heo con từ 15-30Kg  Heo thịt từ 30-60 kg Heo thịt từ 60-xuất chuồng 
 CT 1  CT 2  CT 1  CT 2  CT 1  CT 2
 BG 1300  25  25  20  20  15  15
 Bắp/tấm  50  40  50  40  45  40
 Cám gạo  25  30  25  30  30  30
 Khoai mì    5  5  10  10  15
 Tổng  100  100  100  100  100  100
  • Sử dụng cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng .
  • Bảo quản nơi khô ,mát , tránh ánh sáng trực tiếp .