English

BABY A Thức ăn hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   20 
 Ẩm độ (max %)
 14
 Ca (min-max %)  0,4-1,2
 P (min%)  0,5
 Muối (min-max %)  0,2-0,5
 Xơ (max %)  5
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  3.300
 Lysine tổng số ( min %)  1,2
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,7
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Sử dụng cho heo con từ tập ăn đến 7 kg
  • Cho heo ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đủ nước uống sạch và mát