English

DR 18 Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống - 90 ngày)

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   13
 Ẩm độ (max %)
 14
 Ca (min-max %)  0.4 - 1.2
 P (min%)  0.4 - 1.2
 Xơ (max %)  11
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.700
 Lysine tổng số ( min %)  0,5
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,4
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống đến 90 ngày)
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát