English

Tiếp nhận phản hồi của cộng đồng

Anova Feed hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các phản hồi, góp ý từ các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến hoạt động Môi trường, xã hội, an toàn, quản trị hoặc các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của Anova Feed.

Quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:

Email: contact@anovafeed.vn

Số điện thoại: (0272) 372 6545     Fax: (0272) 372 6541

Gửi trực tiếp tại:

Công ty Cổ phần Anova Feed

Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An

Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và xác nhận với quý vị trong vòng 48h làm việc.

Thông tin sẽ được đánh giá để giải quyết và gửi trả lời trực tiếp tới quý vị trong 7 ngày làm việc.

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của Quý vị sẽ được bảo mật nếu có yêu cầu.