English

Tin tức thị trường

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 20/09, duy trì ổn định

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 20/09, duy trì ổn định

Hôm nay, thứ 2 đầu tuần giá heo hơi duy trì ổn định trên cả nước.

Thị trường tại miền Bắc, các tỉnh Thái Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái đồng loạt giá heo hơi 49.000 đồng/kg.


Thị trường tại miền Trung - Tây Nguyên, một số địa phương của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giá heo hơi vẫn ổn định ở mức 52.000 đồng/kg.


Tại khu vực miền Nam, trung bình các tỉnh miền Nam giá heo hơi 50.500 đồng/kg.

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 17/09, miền Bắc tiếp tục giảm

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 17/09, miền Bắc tiếp tục giảm

Hôm nay, khu vực miền Bắc tại 1 số địa phương của tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ và Bắc Giang đã ghi nhận giá heo hơi tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Thấp nhất khu vực miền Bắc giá heo hơi 47.000 đồng/kg tại Bắc Giang, Phú Thọ. 
Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 15/09, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 15/09, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay có tỉnh giảm thấp nhất về mức 48.000 đồng/kg tại tỉnh Phú Thọ.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giảm về mức chỉ còn 49.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long vẫn trên đà giảm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 15/09, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay 15/09, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay có tỉnh giảm thấp nhất về mức 48.000 đồng/kg tại tỉnh Phú Thọ.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giảm về mức chỉ còn 49.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long vẫn trên đà giảm 1.000 đồng/kg. 

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 15/09, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 15/09, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay, chưa có dấu hiệu ngừng giảm trên cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay có tỉnh giảm thấp nhất về mức 48.000 đồng/kg tại tỉnh Phú Thọ.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giảm về mức chỉ còn 49.000 đồng/kg. Tỉnh Bình Định cũng giảm mức sâu nhất còn 48.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long vẫn trên đà giảm 1.000 đồng/kg.


Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.


Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 14/09, tiếp tục giảm trên cả nước

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 14/09, tiếp tục giảm trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay 14/09, tiếp tục giảm trên cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc, hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền núi như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái.

 

Thị trường heo hơi miền Trung- Tây Nguyên cũng duy trì trên đà giảm từ 2.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm còn 51.000 đồng/kg.

 

Thị trường heo hơi miền Nam, giảm giá trên diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ giảm giá đồng loạt.

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 13/09, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng giảm giá

Anova Feed - Giá heo hơi hôm nay 13/09, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng giảm giá

Giá heo hơi hôm nay 13/09, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng giảm giá. 

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm các tỉnh khu vực từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, dẫn tới giá heo hơi tại miền Bắc trung bình chỉ đạt từ 50.100 đồng/kg.

 

Tại thị trường miền Trung- Tây Nguyên, giá heo hơi cũng trên đà giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Trung bình giá heo hơi chỉ còn dao động 51.500 đồng/kg.

 

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi so với cuối tuần trước nhìn chung không có biến động nhiều. Trung bình giá heo hơi vào khoảng Đông Nam Bộ 52.100 đồng/kg và Tây Nam Bộ khoảng 51.100 đồng/kg.

Bản tin hàng tháng

DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI - 12 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ
DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI - 12 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ | DOWNLOAD
Hướng dẫn quản lý phòng dịch tại trang trại
Hướng dẫn quản lý phòng dịch tại trang trại | DOWNLOAD
ANOVA FEED: Thêm địa phương công bố hết dịch tả heo Châu Phi, giá thịt heo tiếp tục tăng
ANOVA FEED: Thêm địa phương công bố hết dịch tả heo Châu Phi, giá thịt heo tiếp tục tăng | DOWNLOAD
Giá thịt lợn bất ngờ tăng mạnh khi dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát
Giá thịt lợn bất ngờ tăng mạnh khi dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát | DOWNLOAD
Anova Feed – GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/4/2019
Anova Feed – GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/4/2019 | DOWNLOAD